Glazen piramide

Al mijn halve leven hoor ik verhalen over het glazen plafond dat vrouwen tegenhoudt op weg naar de top middels een glanzende carrière. Nu ben ik van nature niet erg ambitieus, daarvoor ben ik te zeer gesteld op mijn vrijheid. Maar het idee dat er ergens boven mij een glazen plafond zweeft, maakte me toch altijd lichtelijk chagrijnig.

En nu las ik dat het allemaal nog erger is. Er is niet alleen sprake van een glazen plafond, maar van een glazen piramide! De samenleving is zo complex en heeft zoveel lagen dat vrouwen weinig kans maken daar doorheen te komen. En het glazen plafond is niet alleen slecht voor vrouwen, maar vooral voor de samenleving als geheel.

In ieder geval, dat zegt Bart van Vugt en hij kan het weten want hij is evolutionair psycholoog. Alle ellende komt namelijk van vroeger, van heel lang geleden zelfs, uit de tijden dat wij nog in holen woonden en bij de haren naar een hol werden gesleept, afgepakt van een zwakkere man. Of mogelijk inmiddels een dode.

Het is een deerniswekkend verhaal, maar ik durf het niet tegen te spreken. Dat komt omdat Van Vugt er nog iets bijhaalt en daar heb ik wel verstand van: vrouwen helpen elkaar niet, integendeel zelfs. Vrouwen zijn vaak elkaars ergste vijand.

pexels-photo-70292Op de werkvloer schijn je dan ook bijzonder weinig te hebben aan vrouwelijke collega’s als het om een voorspoedige carrière gaat. Vrouwen hebben een hekel aan vrouwelijke bazen en vrouwelijke bazen hebben een hekel aan vrouwelijke ondergeschikten, zegt Roos Vonk. Dat fenomeen staat bekend onder de naam Queen Bee. Zeker in hiërarchische relaties helpen vrouwen elkaar niet, beweert ook Van Vugt. En zonder hiërarchie geen top.

Vrouwen schijnen dan wel weer goed te zijn in leiderschap in vredestijd, zeg maar de periodes dat je weinig testosteron nodig hebt. Maar in zulke tijden vallen vrouwen niet op. Dan loopt het gewoon lekker en denkt het volk dat het zichzelf wel kan leiden. Een vrouwenquotum gaat ook niet helpen. Er is nauwelijks een zwakkere startpositie denkbaar dan aangesteld worden omdat je een vrouw bent.

Wat nu? Ik ben bang dat er geen zalf aan te strijken is. Het enige wat kan gebeuren is dat op een goed moment het glazen plafond instort omdat er zoveel mannetjes op staan. Hopelijk staan er op dat moment net geen vrouwen onder.