Gas

Hoe komt het toch dat ondanks de aardbevingen de gaswinning tot nu toe gewoon doorgaat? Speciaal voor Randstedelingen zal ik proberen uit te leggen dat de afstand tot het noordelijke landsdeel een grote rol speelt. En dat dateert al van lang geleden.

Toen de Evinkjes eind jaren ’60 van het midden des lands naar het Hoge Noorden verhuisden, reageerde de familie licht onthutst. Hoe ver was dat wel niet rijden? Zouden ze ons ooit nog terug zien?

‘Ach gut, kind, jullie komen helemaal uit het Hoge Noorden’, zeiden ooms en tantes hoofdschuddend als ze ons eens weer zagen op een familiebijeenkomst. Neven en nichten bekeken ons met een mengeling van argwaan en medelijden.

Het was natuurlijk ook ver. We waren meestal in alle vroegte van huis gegaan, dik ingepakt in onze bontmantels, thermosflessen met warme chocolademelk en heupflesjes rum binnen handbereik.

Moeder Evink had de avond van te voren kip gebraden voor onderweg en de klompen opgevuld met stro. Lekker warm!

Vader Evink spande de paarden in en met een gangetje van 20 kilometer per uur reden wij over de onverharde wegen naar het midden van het land alwaar wij halverwege overstapten in een auto omdat daar ergens de snelweg begon.

Gelukkig, we hadden het weer gehaald! De wolven bleven achter op de woeste vlakten, de paarden konden uitrusten. De bontjassen gingen uit, de chocolademelk was meestal op maar de rum bewaarden we voor de barre terugtocht.

En nog steeds ligt het noorden ver weg. Er liggen nu wel een paar wegen, er loopt zelfs een snelweg! En er rijdt een trein… niet te vaak natuurlijk, maar hij rijdt.

Gelukkig was het Hoge Noorden niet te ver weg om het aardgas te ontdekken. En hoewel al een jaar officieel erkend is dat gas uit de bodem halen aardbevingen veroorzaakt die zwaarder zijn dan 4 op de Schaal van Richter, werd de gasproductie in 2013 rustig nog weer extra opgevoerd.

Eén aardbeving in Amsterdam of Den Haag en de hele gashandel had onmiddellijk stil gelegen. Maar nu speelt het aardbevingdebacle zich af in het Hoge Noorden. En dat is zo ver weg…cartoon avd