Vrouwen in het ambt

De synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt waarin ik ben opgegroeid, buigt zich dezer dagen over de vrouw in het ambt.

In de jaren dat ik lid van deze kerken was, zo tot 1998, was dat onderwerp taboe. Vrouwen als ouderling, laat staan als predikant (sic), was buigen voor de tijdgeest, opstand tegen het goddelijke gezag, een teken van afval.

vrouwVrouwen waren vooral goed in huishoudelijke taken, en zij waren onderdanig van nature. En als ze dat niet waren dan moesten ze dat maar worden. ‘Ook voor u heeft de Heere een taak!’ werd mij meer dan eens blijmoedig dan wel licht vermanend op het hart gedrukt. Die taak bestond voornamelijk uit koffie schenken en rondgaan met koek. Of schoonmaken.

Maar onlangs verscheen een studierapport waarin stond dat vrouwen wel ambtsdrager mochten zijn in de kerk, hoewel aangevuld met een minderheidsstandpunt. Zo snel geven de mannenbroeders zich nu ook weer niet gewonnen. En nu buigen enkele tientallen mannen zich over de vraag of Het Ambt ook voor vrouwen openstaat.

Zo’n veertig jaar geleden waren er al enkele verlichte geesten die vonden dat vrouwen best diaken konden worden, dat paste mooi bij hun dienende karaktereigenschappen. Maar dan moest het diakenambt worden losgemaakt van de kerkenraad, want de leden daarvan mochten ‘regeren’. En dat was vrouwen niet toegestaan, in ieder geval niet over mannen.

Op de een of andere manier heb ik mij nooit aan de indruk kunnen onttrekken dat de meeste mannen dat eigenlijk wel prettig vonden. Net iets te vaak werd het verbod op de vrouwelijke ambtsdrager met zoveel vuur verdedigd dat ik daar welbegrepen eigenbelang achter vermoedde.

Niet dat de heren der schepping daar destijds ook maar iets van wilden weten. De enkele keer dat ik de euvele moed had iets dergelijks te suggereren, ben ik bijna met pek en veren het pand uitgedragen.

Maar de tijden veranderen. Het ambt is niet meer zo begerenswaardig als vroeger, de glans is er een beetje af. De ouderling is een manusje van alles geworden, de diaken staat met een Present-team te behangen of ingewikkelde formulieren in te vullen en de predikant is inmiddels ook maar gewoon een mens.

Inderdaad, hoog tijd ook vrouwen in het ambt toe te laten.