Hillary

Kun je als vrouw Clinton in de steek laten? Deze gewetensvraag stond vandaag in de Volkskrant. Want leg dat maar eens uit als rechtgeaard feminist: voor zover het jou betreft de kans voorbij laten gaan dat de eerste vrouw president wordt van het (nog steeds) machtigste land ter wereld.

Het is een heel goede vraag. En redenen om daar ja op te zeggen zijn er legio. Allereerst is het maar de vraag of vrouwen inderdaad zoveel opschieten met Hillary. Wat heeft een vrouw uit een trailer camp aan een andere vrouw die toespraken houdt voor bankiers en zich daar rijkelijk voor laat betalen? Maar al te gemakkelijk wordt er vanuit gegaan dat vrouwen allemaal dezelfde belangen hebben. Dat was misschien zo in het holentijdperk…

Het is uitsluitend aan Bernie Sanders te danken dat haar programma in ieder geval iets naar links is opgeschoven. Hopelijk blijft de wet betaalbare gezondheidszorg behouden. Het lijkt me vooral slim om op een goede kandidaat te stemmen, en dat is niet per se een vrouwelijke.

Hillary_Clinton_official_Secretary_of_State_portrait_cropErvóór spreekt dat ze een rolmodel kan zijn voor meisjes. Als president dan, niet als trouwe echtgenote (mijn hemel, wat heeft die vrouw zich laten aanleunen!) , niet als pleitbezorger van grote bedrijven.

Een ander feministisch stokpaardje is abortus. Daar zwaai ik af. Ik vind abortus het failliet van de vrouwenbeweging, zeker nu steeds duidelijker wordt dat vrouwen allerlei redenen hebben voor een abortus, zoals geldgebrek en gebrek aan sociale steun, maar dat er lang niet altijd een autonome beslissing aan ten grondslag ligt (indien überhaupt mogelijk).

Een complicerende factor dat je in de VS alleen kunt kiezen tussen (vrijwel) nooit en altijd. De gruwelijke gevolgen die dat heeft, ga ik hier niet beschrijven om me een nachtmerrie te besparen. (Voor wie wel wil: google op partial birth abortion en houd een teiltje bij de hand).

Of Hillary Clinton aardig, sympathiek en empathisch is of niet, interesseert me geen donder. Ik begrijp ook helemaal niet dat die vraag een issue is. Het verwijt dat ze dat niet zou zijn, zeker geuit door Trump-aanhangers, is echt hilarisch. Wie stemt er in vredesnaam op een kandidaat omdat die aardig is?

Dit laat onverlet dat president Donald Trump een grote ramp zal zijn. En als ik Amerikaanse zou zijn, zou ik tandenknarsend op Hillary stemmen. Maar blij word ik niet van Hillary Rodham Clinton, vrouw of niet.