Variabele beloning

De bestuurders van ING zien toch maar af van hun bonussen. Ze hadden zich verkeken op de schade die hun bonussen kunnen aanrichten aan de naam van ING, meldt de website van de bank.

Een beter voorbeeld van hoezeer deze mensen vervreemd zijn van de samenleving is niet te vinden. Aankondigen dat de directeuren met een miljoenenbonus naar huis gaan (op de website van de ING eufemistisch ‘variabele beloningen’ genoemd) en tezelfdertijd melden dat de salarissen en pensioenen bevroren worden. En dan niet beseffen dat zoiets slecht is voor het imago van de bank…

Er is nog iets wat me verbaast. Blijkbaar gaat het de Raad van Bestuur vooral om het imago, getuige de volgende zin uit de open brief: `Er is ons veel aan gelegen dat onze beloningen geen onderwerp zijn van voortdurende publieke discussie.’

Als Jan Hommen c.s. nog steeds geloven dat een goed imago voldoende is om het vertrouwen in de bank te herstellen, is het de vraag of deze bestuurders wel voldoende zicht hebben op de werkelijke crisis. Het wantrouwen in grote instituties wordt immers juist veroorzaakt doordat hun imago niet overeenkomt met de realiteit.

Wat te doen als je een ING-rekening hebt en er om deze reden vanaf wilt? Of overstappen naar een andere bank en daar een aantal weken voor uit trekken omdat het zo’n heidens karwei is, òf wachten tot de motie van D66 en GroenLinks die regelt dat je je eigen bankrekeningnummer kunt houden, tot wet is verheven.

Misschien kan dan eindelijk de zozeer geroemde marktwerking, decennialang hèt speeltje van de VVD en in hun kielzog de grote bedrijven, ook eens gaan gelden voor gewone mensen.
Het enige waar bobo’s als Jan Hommen blijkbaar naar luisteren, is verlies van klanten. Want dat gaat ten koste van hun variabele beloning.