Gratis koran

Moslims in Duitsland deelden in de week voor Pasen hun heilige boek uit. Streefcijfer: 25 miljoen exemplaren. Het idee is natuurlijk gejat van christenen maar daar was het blijkbaar goed genoeg voor.

Aardig van die salafisten dat christenen, hindoes, boeddhisten en atheïsten het boek gratis krijgen. En slim. Want zelf een koran kopen? Ik heb het nooit gedaan, dat vond ik toch een beetje zonde van het geld.

Ik heb hem wel geleend van de bieb maar eerlijk is eerlijk, ik heb hem nooit helemaal uitgelezen want ik vond hem nogal saai. Spannende verhalen heb ik niet gevonden: de goeden zijn goed, de slechte en ongelovige mensen deugen niet en dat is het dan. Het wereldbeeld is daardoor prettig overzichtelijk. En verder wordt de gelovigen opgeroepen zich aan de voorschriften van Allah te houden.

Dan is de bijbel toch een heel ander soort boek. Koning David mocht dan een man naar Gods hart zijn, hij ging toch maar mooi over de schreef met Bathseba. En wat te denken van de dronkenschap van Noach, de afgoden van Salomo en de profeet Hosea die van God met een hoer moest trouwen? Ben je geïnteresseerd in pikante verhalen, dan lees je de bijbel.

Overigens bleek niet iedereen gediend van de geste van de koran-uitdelers. Een paar Duitse journalisten spraken er hun ongenoegen over uit, vooral over het feit dat ze uitgerekend in de Goede Week werden uitgedeeld. Een gemis aan fijngevoeligheid dat omgekeerd waarschijnlijk tot een storm van verontwaardiging had geleid.

De kritiek van de journalisten was tegen het zere been. Op internet werden ze uitgemaakt voor apen en varkens en bovendien bedreigd. Daar krijgt die gratis koran dan toch weer een akelig bijsmaakje van.

Gemiste kans, heren salafisten.