Taalfouten

Het is voer voor psychologen maar er zijn taalliefhebbers die van taalfouten houden. Zij worden op hun wenken bediend. Behalve de gebruikelijke stijl- en spelfouten zijn er missers te kust en te keur. Neem bijvoorbeeld de spatiefouten.

Waarschijnlijk als gevolg van langdurig blootstaan aan de Engelse taal heeft het gebruik van overbodige spaties schrikbarende vormen aangenomen. Zo zag ik ooit een visboer die adverteerde met ‘Lekker bekken vier euro’. Brrrr.

Kom je opvallende voorbeelden tegen van overbodige spaties? Meld het bij www.spatiegebruik.nl waar hilarische voorbeelden van onjuist spatiegebruik worden gegeven, compleet met bijtend commentaar. Wees wel selectief want het is geen enkel probleem binnen een uur tientallen voorbeelden te verzamelen.

Het Engels heeft ons dan wel opgezadeld met al die spaties, maar die taal kent zijn eigen verschrikkingen.

Ik kwam vandaag een Engelse website tegen waar je overbodige aanhalingstekens (of quotationmarks) kunt melden. Ook hier is het commentaar van azijn. Wat te denken van een uithangbord met het opschrift “Probably” the best coffee in town? Probably duidt al op een zekere reserve ten aanzien van de kwaliteit van de koffie maar de aanhalingstekens doen het ergste vermoeden. Het zal wel slootwater zijn.

Zal het allemaal helpen tegen taalvervuiling? Welnee. Een prachtig voorbeeld van vergeefs verzet tegen veranderende taalregels leverde Nicolaas Beets die in zijn Camera Obscura schreef over een meisje dat ‘schalk’ omkeek. De zetter in de drukkerij maakte hier ‘schalks’ van. Dat was fout. In de drukproef veranderde Nicolaas het weer in ‘schalk’. Dit accepteerde de zetter niet, want hij en veel anderen vonden dat het meisje ‘schalks’ keek.

Nicolaas had helemaal gelijk. Het meisje keek schalk, niet schalks. Je kijkt ook vrolijk, en niet vrolijks. De grote schrijver had gelijk maar kreeg het niet. Schalks was fout maar ingeburgerd. En schalk werd fout.

Moraal van het verhaal: geniet van taalfouten! Straks zijn ze niet fout meer en moet je weer iets anders zoeken om je over op te winden.