Christendom light

Religie voor atheïsten, een heidense gebruikersgids. Zo heet het boek dat een heel andere invalshoek heeft dan de meeste andere boeken waarin atheïsten hun gedachtegoed met ons delen. Want de schrijver heeft best sympathie voor het christendom en andere religies.

De filosoof Alain de Botton wil graag de goede dingen van religies gebruiken om het atheïsme aan te vullen. Vergeving en troost, een moreel kader, zelfs het idee van de erfzonde waardoor iedereen in aanleg even slecht is, spreekt hem aan. Het idee dat er een God zou bestaan wijst hij af, je bent atheïst of je bent het niet.

Dit alles onder het motto: het hoeft niet waar te zijn als het maar werkt. Probleem is alleen dat het niet werkt als het niet waar is.
Shoppen in het christelijke geloof, naar believen er iets uitpikken wat je wel aanstaat en de rest laten liggen, is een nutteloze exercitie. Bewijs? De geschiedenis van het christendom zelf…
Het is als een mooie bos bloemen plukken, het lijkt even mooi maar na een week is alles verlept omdat de bloemen van de wortels zijn afgesneden.

De ideeën van De Botton doen mij denken aan slagroom light, wit spul dat een beetje naar slagroom smaakt maar dan zonder de calorieën en met zetmeel als opvulmiddel. Wie de echte slagroomsmaak kent, lust het niet.