SNS Reaal


Lieve rekeninghouders,

U hebt onze paginagrote advertentie vast al gezien. Wij bedanken u daarin voor het in ons gestelde vertrouwen. Dat vertrouwen was natuurlijk volledig misplaatst, maar dat weet u al. Fijn dat u niet allemaal al uw geld van uw rekening hebt gehaald!

Ook onze aandeelhouders willen wij hartelijk bedanken voor hun vertrouwen in onze bank. U bent nu uw geld weliswaar kwijt, evenals de eigenaars van achtergestelde obligaties, maar toch moet u weten dat wij het enorm op prijs hebben gesteld dat u destijds, in 2006, aandelen hebt gekocht voor ruim 17 euro per stuk.

Gelukkig was de prijs inmiddels gezakt tot 75 cent, dus zo groot zal uw schade niet zijn nu u alles kwijt bent.

Maakt u zich over ons, de directieleden, niet al te grote zorgen. Wij zullen ons ongetwijfeld wel weer redden, zoals ook onze voorgangers zich prima hebben gered. Natuurlijk, het is nu even tanden op elkaar maar als het stof weer is gaan liggen, gaat er vast wel weer ergens een deur voor ons open. Fijn dat we altijd weer een nieuwe kans krijgen!

De man die onze vastgoedpoot aankocht voor veel te veel geld is daar immers ook in geslaagd? Toch mooi commissaris bij ING en pensioenfonds APG, en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mediq, die Sjoerd van Keulen.

Tot slot willen wij alle belastingbetalers onze dank betuigen. U bent het tenslotte die onze prachtbank weer uit het slop gaat trekken. U voorziet de overheid van de 3,7 miljard euro die daarvoor nodig is.

Hartelijk, hartelijk bedankt!