Imagine…

Het is weer een plezier om tv te kijken tegenwoordig. In DWDD gaf Beatrice de Graaf college en behalve een enkele opmerking van Adriaan van Dis over religie (eitje want toch geen weerwoord, De Graaf kwam er niet doorheen) was het best een leuk gesprek.

Een grotere verrassing was Pauw, waar nota bene genuanceerd over godsdienst kon worden gepraat! Ook Pauw zelf bleek de redelijkheid zelve. Dat hebben we wel eens anders meegemaakt, maar dan ging het ook over christendom en dat is natuurlijk sowieso belachelijk. Hij had de wind ook wel mee met alleszins redelijke vertegenwoordigers van de zo onder vuur liggende religie: Ahmed Marcouch en Ali B.

En jawel, oude bekende Abdelkarim/Dennis Honing schoof aan. Daar was hij weer! Inmiddels is hij een geseculariseerde moslim, vermeldde de ondertitel. Wat dat precies inhield, werd mij niet duidelijk. Ik herinner me hem van eerder media-optredens waarin hij nog devoot moslim was maar ook toen al niet bereid af te reizen naar een hogere bestemming.

Overal waar muziek aan te pas komt, zoals gisteren bij DWDD, werd het lied van John Lennon ten gehore gebracht. Een schattig meisje zong en speelde het lied op een station. Imagine there is no heaven … and no religion too… Ja, dan breken er pas tijden aan! Zalig!

De landen waar dat een tijdlang voor gold waren inderdaad oases van rust en vrede: communistisch Rusland, Cambodja, China, en niet te vergeten lichtpunt in de geschiedenis Albanië! Ach ja, ’s mensen geheugen is slecht.

81xQw2mInaL._SL1500_Het geheugen van YouTube gelukkig niet. Ik vond er muziek van John Taverner (1490-1545). Zou Taverner rust hebben gezocht voor de turbulente tijden waarin hij leefde? In die tijd keken ze niet op van een paar doden meer of minder. De pest brak regelmatig uit, syfilis verspreidde zich als een vuur over Europa, de ene oorlog volgde op de ander.

Gloria tibi Trinitas, Aequalis una Deitas, Et ante omnia saecula, Et nunc et in perpetuum. (Eer zij u Drie-enige; allen gelijk, een God; van vóór alle tijden; nu en voor eeuwig).

Het is geen antwoord op al mijn vragen, maar toch, deze muziek zal Imagine wel overleven.

Religie

cjpenDe terreurdaad in Parijs was uiteraard hèt onderwerp van De Wereld Draait Door, met hogepriester van de beeldbuis Matthijs van Nieuwkerk in de rol van pastoraal begeleider.

Toen de cabaretiers aan tafel schoven, vroeg Van Nieuwkerk of zijn gasten ook bang waren geworden voor aanslagen, of ze zich nu anders gingen uitdrukken. “Want dat zou heel menselijk en begrijpelijk zijn!”

Ja, zei Youp van ’t Hek, wat hem op een schrobbering kwam te staan van Jort Kelder. Meer diepgang zat er niet in. Alle religies werden over een kam geschoren, vooral in de bijdrage van Nico Dijkshoorn die meende dat genade alleen zonder godsdienst verkrijgbaar is.

En of de wetenschappers zich alsjeblieft kunnen storten op het bewijs dat God niet bestaat en het Higgs-deeltje even met rust kunnen laten. Begrijpelijke woede, maar toch vrij kortzichtig geredeneerd.

Ook voor de meeste andere bijdragen gold: niet gehinderd door enige kennis. Dat komt ook omdat er wel spraakmakende cabaretiers en journalisten waren uitgenodigd, maar niemand die verstand heeft van religie. Niemand die kon duiden, uitleggen wat moslims precies zo raakt, of dat vergelijken met iets wat mensen die geen religie aanhangen hen in het hart kan raken.

En nauwelijks aandacht voor het grote verschil met de reactie van christenen op cartoons en beledigingen. Daar waren interessante dingen over te zeggen geweest. Bijvoorbeeld over hoe het christelijke geloof al vanaf het begin onderwerp van spot is geweest, met de kruisiging van Jezus als startpunt. Iets wat christenen zelf trouwens ook regelmatig lijken te vergeten.

Oké, DWDD is geen programma voor diepgravende analyses en afgewogen oordelen, daar zijn documentaires voor. Maar toch is het jammer dat er weer zoveel vooroordelen zijn bevestigd. Religie als het grote probleem, de redelijke mens die het enige antwoord heeft. De geschiedenis leert wel anders.