Christelijk huwelijk

Trouwen moet niet alleen op het gemeentehuis kunnen maar ook in de kerk, zegt de Rotterdamse notaris Aniel Autar in het Nederlands Dagblad van vandaag. De wet maakt het onmogelijk ‘voor het geloof te trouwen’ zonder een wettig huwelijk te sluiten en dat zou onwenselijk zijn.

Voor ‘het geloof’ trouwen in plaats van voor de burgerlijke stand? Dat doet me denken aan de islamitische huwelijken die wel eens (illegaal) gesloten worden. Vorig jaar haalden die praktijken nog de landelijke pers, onder andere omdat die islamitische huwelijken bepaald niet uitblonken in gelijke rechten voor man en vrouw…

Huwelijken inzegenen die niet door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn voltrokken, is nu bij wet verboden omdat het de indruk wekt dat je dan een echt huwelijk sluit, met alles wat erbij hoort zoals rechtszekerheid, wederzijdse verplichtingen en dergelijke. Maar notaris Autar vindt dat het burgerlijk huwelijk nu alleen een juridisch karakter heeft, terwijl het toch de bezegeling is van een liefdesrelatie. Juridische zaken moet je dan maar regelen bij de overheid of de notaris (jawel…).

En dan doet hoogleraar Ad de Bruijne, van het vrijgemaakt-gereformeerde deputaatschap Relatie kerk en overheid, een onthutsende uitspraak: ‘Een huwelijk is volgens mij pas een christelijk huwelijk, als er voor Gods aangezicht publieke beloften voor het leven worden afgelegd. De enige plek waar dat vandaag nog kan gebeuren is de christelijke gemeenschap. Om in onze tijd een christelijk huwelijk te sluiten is betrokkenheid van de kerk doorslaggevend.’ Alsjeblieft. Echtgenoot en ik leven blijkbaar al jaren in zonde!
vintage_bride_and_groom_poster-p228267879128306961tdcp_400-300x300
Zijn uitspraak is tekenend voor de overspannen manier waarop christenen met het huwelijk omgaan, en dan heb ik het nog niet eens over de valse romantiek en overdreven verwachtingen. Een instelling van God? Dat kan het huwelijksformulier van de gereformeerde kerken vrijgemaakt wel stellen, maar daarmee is het nog niet waar. En het Bijbelse huwelijk waar De Bruijne het over heeft, met zijn polygamie en mannelijke suprematie, wil niemand terug. Toch?

Nu wil ik beslist niet van het instituut huwelijk af. Het is een mooie combinatie van trouw beloven aan elkaar enerzijds, en een aantal juridische en administratieve zaken regelen anderzijds. Het scheelt je de gang naar de notaris. Maar dat is het dan ook. Het huwelijk maak je verder zelf en als je in God gelooft, doe je dat op een manier die daarbij past. Punt.

De uitspraak van De Bruijne is voor Echtgenoot en mij geen reden alsnog ons huwelijk te laten inzegenen. Hoewel ik bij nader inzien best trek krijg in een heel mooie jurk! Maar dat kan natuurlijk ook wel zonder kerkdienst.

Marriage Course

“We gaan volgend seizoen een Marriage Course geven. Is dat niet iets voor jullie?” vroeg een kennis van de kerk me gisteravond.

Ik keek hem achterdochtig aan. Een marriage course, waarom? En is daar geen Nederlands woord voor? Nee dus, of eigenlijk is die er wel maar huwelijkscursus klinkt zo saai. Denk ik.

“Nee,” zei ik meteen tegen hem. “Dat is niets voor mij en ook niets voor Echtgenoot. Maar waarom moet dat eigenlijk?”

“Ieder huwelijk kan beter,” begon hij en meteen kreeg hij iets van een autoverkoper die mij wil uitleggen dat mijn auto weliswaar zuinig is, snel optrekt en dat de remmen het nog goed doen maar dat het altijd zuiniger, sneller en veiliger kan.

Ik word daar moe van. Waarom moet het altijd beter? In gedachten overzie ik mijn leven van de wieg tot het graf en de hele weg daartussen ben ik vooral bezig met het beter te laten worden. Alles in mijn leven moet beter, mijn carrière, mijn huis en mijn interieur.

Van betere shampoo wordt mijn haar glanzender, mijn huid moet zo lang mogelijk rimpelloos blijven (te laat…) door het gebruik van betere crème. De reclame die mij dagelijks wordt opgedrongen heeft het over niets anders dan dat het beter kan en beter moet.

En nu is de verbetermode ook al doorgedrongen tot het terrein van het geloof. Beter bidden, verdieping van je geloofsleven, overal kun je een cursus voor volgen.

En dan is nu mijn huwelijk aan de beurt. Nee! schreeuwt alles in mij. Nee! Ons huwelijk moet niet beter, het is best zo. Ik ga er niet aan lopen frunniken, peuteren en knutselen. Ik ben gewoon getrouwd en we redden ons wel. Heus. En ik ga het verder niet uitleggen. Ik heb er gewoon geen zin in.