Kiezen

Het was niet meer spannend. Van te voren stond al vast dat de VVD en de PvdA zouden winnen, Samsom met een titaneneindsprint, Rutte schijnbaar op zijn sloffen.

De VVD laat, om het nog eens goed in te peperen, zijn vreselijke leuzen nog even hangen. Overal zijn ze nog te zien, in Leeuwarden maar ook, zo zag ik gisteren, in Rotterdam. De VVD is dus niet per ongeluk Leeuwarden vergeten, zoals ik even hoopte.

‘Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden’ is zo’n leus. Een aai over de bol van de hardwerkende Nederlander waar de VVD het zo graag over heeft. Terwijl de Volkskrant in een vernietigend artikel duidelijk heeft bewezen dat niet de uitkeringstrekkers de grote handophouders zijn maar de huizenbezitters. Hypotheekrenteaftrek kost de staat meer dan uitkeringen.

Verreweg de meeste uitkeringen worden overigens genoten door AOW’ers, niet door werkschuw tuig. Maar die nuance is aan de VVD niet besteed. Dat zou maar stemmen kosten.

Ondertussen is het zonneklaar: Nederland verrechtst in rap tempo. Dat wordt in een keer duidelijk op het kaartje dat Trouw publiceerde.

Eigenlijk zou je eerst het kaartje uit 2010 moeten zien. Daar is Nederland nog een lappendeken van voorkeuren. In de ene streek PvdA (rood), in de andere VVD (blauw), in nog weer andere CDA (geel).

Wat een schrik als je daarna kaartje 2012 ziet. Geel is vrijwel verdwenen en een aantal gemeentes die geel lijken, blijken bij nader inzien okergeel: SGP. Bekijk je de bijbehorende percentages dan blijkt al snel dat de door het CDA gedomineerde gewesten al in 2010 op kantelen stonden.

De reden? Uiteraard meer dan één. Maar in ieder geval, behalve de secularisatie die het CDA parten speelt, de groeiende kloof tussen laag- en hoogopgeleid, vaak resulterend in weinig en (veel) meer geld.

Woonden beide groepen vroeger min of meer door elkaar heen en kwamen ze elkaar tegen in de kerk of in de kleine dorpsgemeenschap, tegenwoordig wonen de rijken en hoogopgeleiden in enclaves. De middenklasse lijkt te verdwijnen, mede omdat het nogal wat uitmaakt of je alleen leeft of met een eveneens verdienende partner.

De rijke mens komt de arme niet meer tegen. Hij heeft geen weet van een modaal salaris, en geen idee wat je daarvan kunt doen en wat niet. En de arme komt de rijke niet meer tegen, ziet hem alleen varen op zijn jacht en rijden in de allernieuwste auto.

Als je je mening niet kunt baseren op kennis, val je terug op vooroordelen. De VVD heeft de rechtse kiezer ruim voorzien van vooroordelen en plukt daarvan nu de electorale vruchten.

Uiteindelijk zijn er dus alleen maar verliezers.

Catshuis

Gisteravond dronken Echtgenoot en ik er een wijntje op: het overleg in het Catshuis is stukgelopen. Aan de ene kant: hoera! Aan de andere kant: hoe nu verder?

In september komen er verkiezingen voor de Tweede Kamer maar tot zo lang kunnen we natuurlijk niet wachten. Ik was daarom benieuwd naar de inhoud van het voorlopig akkoord dat de drie partijen bij elkaar hadden geschraapt. Zat er iets bruikbaars tussen?

Dat viel nogal tegen. De BTW-tarieven zouden worden verhoogd, niet zo slim met een haperende economie en onzekere consumenten. Verder moesten de lonen op de nullijn blijven en zo’n algemene maatregel begrijp ik nooit zo goed. Bedrijven die wel floreren, kunnen hun werknemers toch best loonsverhoging geven? Goed voor de economie!

Het schokkendst was de maatregel voor de huizenmarkt: de aftrek van hypotheekrente zou niet meer gelden voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken. En dat was het. Hoe lang zou het duren voor de schatkist daarvan gaat profiteren?

Bovendien gaat dat niets opleveren voor de huizenmarkt. Iedereen weet dat de hypotheekrenteaftrek op zijn laatste benen loopt en dat die door een volgend kabinet, dat daar wel het lef voor heeft, zeker gedeeltelijk of geheel wordt afgeschaft.

Wat is er eigenlijk mis mee de aftrekmogelijkheden te beperken tot de eerste schijf? Dan spaar je de lagere inkomens maar kunnen de villa-eigenaars eindelijk bijna het volle pond betalen.

Dieptepunt van deze dag was echter het optreden van Geert Wilders: ‘onze oude mensen mochten niet bloeden voor een dictaat van Europa’. Als je zo’n demagoog bent, verdien je niet anders dan met pek en veren de Tweede Kamer te worden uitgedragen.

Het mag weer: ‘hypotheekrenteaftrek’

Hypotheekrenteaftrek. Je mag het woord weer gebruiken zonder dat je zondigt tegen het kabinet of de PVV schoffeert en zodoende een gevaar bent voor de samenleving in het algemeen en het liberale deel in het bijzonder.

Vlak voor de verkiezingen gooide de VVD ons dood met spotjes over de hypotheekrenteaftrek. Bezorgde Vinexwijk-vaders vroegen zich af hoe ze hun tophypotheek zouden moeten betalen zonder de maandelijkse teruggave, oudere mannen in goeden doen bleken bang dat een eigen nest voor hun verwende kroost te kostbaar zou worden. Dit alles volgens oud VVD-recept rechtstreeks in de camera gesproken door mensen die je buurman zouden kunnen zijn.

En het werkte. Nederland zat huiverend voor de tv. Wat te doen?!

Mensen met een gemiddelde hypotheek dachten dat de VVD voor hun belangen opkwam en stemden massaal liberaal. Wat er precies liberaal is aan het aftrekken van je hypotheekrente weet niemand maar een kniesoor die daarop let.

In 2012 betalen diezelfde VVD-stemmers de prijs voor het heilige H-woord. De zorgkosten rijzen straks de pan uit, evenals de gemeentelijke belastingen. Waren het tot voor kort mensen met kleine inkomens die inleverden, inmiddels is dat niet meer genoeg en moet de middenmoot eraan geloven. Winst: een jaar lang in de waan verkeren dat je de dans ontsnapt. Is ook wat waard.

Het kan natuurlijk ook best anders. Een simpel recept als de hypotheekrente alleen in de eerste schijf aftrekbaar laten zijn, bereikt precies wat de meeste mensen willen: de laagste inkomens buiten schot houden met een eenvoudige maatregel die dus weinig ruimte laat voor fraude.

Maar dat is waarschijnlijk niet waar de VVD voor opteert. Deze partij weet ongetwijfeld een manier te vinden die de hoogste inkomens buiten schot laat.

Ben benieuwd wat voor spotjes ze voor de volgende verkiezingen laten maken…