Besnijdenis

De oproep van het KNMG jongensbesnijdenis te ontmoedigen, zal joden en moslims rauw op het dak zijn gevallen. Opnieuw wordt tegen een van de pijlers van hun godsdiensten aangeschopt en deze keer is verdoving niet meer voldoende om de goegemeente tot bedaren te brengen.
“Ze moeten tijdig op zoek gaan naar nieuwe en minder schadelijke overgangs- en initiatierites,” zegt de baas van het KNMG, daarmee blijk gevend van een ontstellend gebrek aan kennis en invoelingsvermogen.
Geen verbod dus maar een doelgerichte campagne die besnijdenis in een kwaad daglicht moet stellen zodat een geleidelijke mentaliteitsverandering tot stand komt. De arrogantie spat er aan alle kanten af.

Na een besnijdenis treden regelmatig bloedingen, infecties en plasbuisvernauwingen op, zo zegt de KNMG verder. Lastig is alleen dat ik uit het artikel niet kan opmaken of het nog iets uitmaakt of de besnijdenis in zo’n geval wordt uitgevoerd door een ervaren en goed opgeleide moheel, zoals bij joden vaste regel is of dat iemand met een bot mesje zit te knoeien.

Merkwaardig is de oproep ook omdat uit Afrika berichten komen dat besnijdenis de kans op besmetting met HIV geringer maakt. En al jaren is bekend dat vrouwen veel minder kans hebben op baarmoederhalskanker, dat immers ook door een virus wordt veroorzaakt, als hun partner besneden is.

Maar dat schijnt er allemaal weinig toe te doen. Religie is gevaarlijk omdat het mensen gevangen houdt in dwaze denkbeelden. Alleen de wetenschap kan ons daarvan verlossen. Eén blik in de geschiedenis van de wetenschap en je komt even dwaze, zo niet dwazere ideeën tegen dan een godsdienst verzinnen kan, maar dat mag de pret niet drukken. De wereld zal vrij worden van religieuze smetten en de Nederlandse artsen leveren daaraan graag een bijdrage.