Koning

Het tweejarig feest ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het koninkrijk der Nederlanden is afgesloten. En alles is zo goed als wel aan het volk voorbij gegaan. Koning_Willem_I_-_staand_met_de_grondwet_van_1815

Dat kon wel eens een slecht voorteken zijn. Dat wil zeggen, als Nederland een koning wil houden. Persoonlijk vind ik dat het koningschap te verkiezen is boven een republiek. President Kok, of president Rutte? Ik moet er niet aan denken, boven de partijen staan gaat oud-politici meestal niet meer lukken. Maar de koning moet het dan wel goed doen. In hoeverre slaagt onze huidige koning daarin?

Een teken aan de wand is Willy, de hit van Lucky-TV, die zelfs Wim Daniels (die toch nauwelijks verdacht kan worden van monarchistische sympathieën) op Twitter deed verzuchten dat iemand die niets terug kan doen zo langdurig op de korrel nemen, feitelijk een ernstige vorm van pesten is.

Maar het gevaar voor het koningshuis komt eerder van binnenuit. Veel van de kritiek op het koningshuis houdt verband met geld, en dat is een gevaarlijk thema in Nederland. Recent nog weer was daar de restauratie van De Groene Draeck. Omgerekend zou die neerkomen op bijna een ton per jaar. Uit de staatskas.

Om maar niet te spreken van het gebruik van regeringsvliegtuigen voor de lol, de zeer tegen de zin van Willem en Máxima afgezegde koop van de koninklijke villa in Mozambique, het hek rond het vakantieverblijf in Griekenland, de zestig miljoen kostende restauratie van paleis Den Bosch, enzovoorts.

Misschien heeft het ermee te maken dat Máxima uit de jestset komt, misschien heeft Willem een aardje naar zijn grootvader. Of misschien spiegelen ze zich teveel aan de groten der aarde, of wat daarvoor doorgaat.

Mopperen over geld en het koningshuis is zo oud als het koningshuis zelf, en zelfs van ver daarvoor, toen de Oranjes nog braaf stadhouder waren. Maar als je toch al een positie hebt waarin alles wat je doet wordt uitgebeend, lijkt het me verstandig al te voor de hand liggende valkuilen te vermijden.

Gewoon bezuinigen als heel het volk dat moet en ook zelf iets betalen uit je royale toelage, zelfs als dat niet per se hoeft, zou de stevigheid van de grond onder het koningshuis ten goede komen. Want als het koningshuis echt gaat wankelen, helpt daar geen lief lachende Zuid-Amerikaanse blonde schoonheid tegen.

Monarchie

Ondanks de perikelen rond het kroningslied en de kroningsvlag met wimpel (!) die Echtgenoot aan de gevel hing, was 30 april een mooie dag. Zelfs het weer werkte mee.
vlag 1
Voor de jonge lezertjes: wat een verschil met 30 april 1980! Rookbommen allerwegen, krakersrellen, ME die woest om zich heen mepte en op zijn beurt weer werd gemept, Juliana die zich mede vanwege een slechte geluidsversterker nauwelijks verstaanbaar kon maken. Je zou denken dat de monarchie op haar laatste benen liep.

Maar zie, 33 jaar later is het feest waar je maar komt, brood en spelen, geen wanklank te horen. Geen wanklank? Toch wel. Twee mensen op de Dam stonden met koningsonvriendelijke borden te zwaaien en werden terstond afgevoerd door overijverige politieagenten. Jammer! Had ze fijn laten staan…

Make my day! dachten republikeinen Hans Maessen en ene Joanna, die naar verluid studente is maar er haar beroep van heeft gemaakt met een verongelijkt gezicht op tv te komen. De krokodillentranen vloeiden rijkelijk. Hun recht op demonstratie zo wreed verstoord! Noord-Koreaanse praktijken, riep voornoemde Joanna.

Wat? Noord-Korea op de Dam? Tot dan toe kon ik hartelijk om het schaap lachen maar vanaf dit moment was de lol eraf. Ik weet niet waar of wat Joanna studeert, maar het buitenland in het algemeen en Noord-Korea in het bijzonder spelen er vast geen rol van betekenis in.

Toch krijgen Maessen en Joanna voortdurend een podium, met name de laatste. Dat mag niet verbazen want zo lang een vrouw onder de dertig is en er min of meer appetijtelijk uitziet, mag ze overal aanschuiven. Wat er uit komt, dondert verder niet.

En dus mag Joanna met droge ogen beweren dat de monarchie een ondemocratische instelling is. Ach gut. Joanna studeert dus ook al geen politicologie. Dan zou ze namelijk weten dat tweederde meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer volstaat om de hele monarchie aan de kant te zetten. Maar blijkbaar is die tweederde meerderheid er niet, sterker nog, er is in de verste verte geen gewone meerderheid voor.

Niemand zit hier namelijk te wachten op President Balkenende, Lubbers of Kok. Laat staan op president Joanne.