Monarchie

Ondanks de perikelen rond het kroningslied en de kroningsvlag met wimpel (!) die Echtgenoot aan de gevel hing, was 30 april een mooie dag. Zelfs het weer werkte mee.
vlag 1
Voor de jonge lezertjes: wat een verschil met 30 april 1980! Rookbommen allerwegen, krakersrellen, ME die woest om zich heen mepte en op zijn beurt weer werd gemept, Juliana die zich mede vanwege een slechte geluidsversterker nauwelijks verstaanbaar kon maken. Je zou denken dat de monarchie op haar laatste benen liep.

Maar zie, 33 jaar later is het feest waar je maar komt, brood en spelen, geen wanklank te horen. Geen wanklank? Toch wel. Twee mensen op de Dam stonden met koningsonvriendelijke borden te zwaaien en werden terstond afgevoerd door overijverige politieagenten. Jammer! Had ze fijn laten staan…

Make my day! dachten republikeinen Hans Maessen en ene Joanna, die naar verluid studente is maar er haar beroep van heeft gemaakt met een verongelijkt gezicht op tv te komen. De krokodillentranen vloeiden rijkelijk. Hun recht op demonstratie zo wreed verstoord! Noord-Koreaanse praktijken, riep voornoemde Joanna.

Wat? Noord-Korea op de Dam? Tot dan toe kon ik hartelijk om het schaap lachen maar vanaf dit moment was de lol eraf. Ik weet niet waar of wat Joanna studeert, maar het buitenland in het algemeen en Noord-Korea in het bijzonder spelen er vast geen rol van betekenis in.

Toch krijgen Maessen en Joanna voortdurend een podium, met name de laatste. Dat mag niet verbazen want zo lang een vrouw onder de dertig is en er min of meer appetijtelijk uitziet, mag ze overal aanschuiven. Wat er uit komt, dondert verder niet.

En dus mag Joanna met droge ogen beweren dat de monarchie een ondemocratische instelling is. Ach gut. Joanna studeert dus ook al geen politicologie. Dan zou ze namelijk weten dat tweederde meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer volstaat om de hele monarchie aan de kant te zetten. Maar blijkbaar is die tweederde meerderheid er niet, sterker nog, er is in de verste verte geen gewone meerderheid voor.

Niemand zit hier namelijk te wachten op President Balkenende, Lubbers of Kok. Laat staan op president Joanne.