Apocalyps

Ik denk de laatste tijd wel eens dat het einde der tijden nabij is..

5440002785_7b1ed0ac3e_bAllereerst omdat het werkelijk mogelijk is dat Donald Trump president wordt van de Verenigde Staten. Het is alsof je naar een film kijkt, een B-film. Zijn krankzinnige uitspraken, zijn onsamenhangende zinnen, zijn geheugen dat dat van een vlieg niet te boven lijkt te gaan, het is verbijsterend. Een mooie analyse van zijn taalgebruik en een verklaring waarom dat aanslaat, staat hier.

Dan is er natuurlijk Recep Tayyip Erdoğan. Hij is er nog, onze Ottomaanse kalief. Je moet natuurlijk de democratie tot je laatste snik verdedigen maar het is de vraag of Turkije de laatste jaren nog steeds een democratie was. En zo ja, dan nu toch niet meer. Ik wacht eigenlijk nog steeds op het moment dat DENK zijn hilarische filmpje over de media en de Trias Politica opnieuw onder de aandacht brengt. Maar dat zal wel niet…

En dan ons geliefde vaderland waar de PVV groeit en bloeit. De laatste peiling (7 juli) gaf aan dat de geliefde leider 28 zetels zou krijgen als er nu verkiezingen waren.

En dat brengt me automatisch op het vierde teken van de Apocalyps: de VVD staat op 27 zetels volgens dezelfde peiling. Ik kan wel janken. Eerst het land afbreken en dan, omdat de economie weer aantrekt, daarvoor worden beloond.

Het kan natuurlijk ook zijn dat we helemaal niet afkoersen op het einde van de wereld. Er waren al eerder griezelige machthebbers: Pol Pot, Caligula en Stalin om maar even een wilde greep in de geschiedenis te doen.

Over het algemeen waren de heersers van de afgelopen millennia geen schatjes, misschien zijn we te veel gewend geraakt aan de democratie en de rechtsstaat. Zozeer gewend, dat we ons niet realiseren dat we zonder dat tweetal een stuk slechter af zijn dan met. Hopelijk is het nog niet te laat.

Het mag weer: ‘hypotheekrenteaftrek’

Hypotheekrenteaftrek. Je mag het woord weer gebruiken zonder dat je zondigt tegen het kabinet of de PVV schoffeert en zodoende een gevaar bent voor de samenleving in het algemeen en het liberale deel in het bijzonder.

Vlak voor de verkiezingen gooide de VVD ons dood met spotjes over de hypotheekrenteaftrek. Bezorgde Vinexwijk-vaders vroegen zich af hoe ze hun tophypotheek zouden moeten betalen zonder de maandelijkse teruggave, oudere mannen in goeden doen bleken bang dat een eigen nest voor hun verwende kroost te kostbaar zou worden. Dit alles volgens oud VVD-recept rechtstreeks in de camera gesproken door mensen die je buurman zouden kunnen zijn.

En het werkte. Nederland zat huiverend voor de tv. Wat te doen?!

Mensen met een gemiddelde hypotheek dachten dat de VVD voor hun belangen opkwam en stemden massaal liberaal. Wat er precies liberaal is aan het aftrekken van je hypotheekrente weet niemand maar een kniesoor die daarop let.

In 2012 betalen diezelfde VVD-stemmers de prijs voor het heilige H-woord. De zorgkosten rijzen straks de pan uit, evenals de gemeentelijke belastingen. Waren het tot voor kort mensen met kleine inkomens die inleverden, inmiddels is dat niet meer genoeg en moet de middenmoot eraan geloven. Winst: een jaar lang in de waan verkeren dat je de dans ontsnapt. Is ook wat waard.

Het kan natuurlijk ook best anders. Een simpel recept als de hypotheekrente alleen in de eerste schijf aftrekbaar laten zijn, bereikt precies wat de meeste mensen willen: de laagste inkomens buiten schot houden met een eenvoudige maatregel die dus weinig ruimte laat voor fraude.

Maar dat is waarschijnlijk niet waar de VVD voor opteert. Deze partij weet ongetwijfeld een manier te vinden die de hoogste inkomens buiten schot laat.

Ben benieuwd wat voor spotjes ze voor de volgende verkiezingen laten maken…

Boerka ja? Boerka nee!

Broeken met bouwvakkerdecolletés, strakke T-shirts die om vetrollen zitten gespannen en andere onsmakelijke mode-uitingen, geen wet die ze verbiedt. Jammer misschien, maar zo is het. Het andere uiterste lijkt wel verboden te worden.

Als de plannen van het kabinet doorgaan, mag straks niemand meer met een boerka de straat op. Het verbod zal niet veel vrouwen treffen, naar schatting worden ze door hooguit een enkele tientallen vrouwen gedragen. Financieel zal er voor die vrouwen ook geen bloed uit vloeien, een Franse zakenman heeft al aangekondigd eventuele boetes te zullen betalen.

De commotie is er niet minder om. Aantasting van de vrijheid van godsdienst, een breuk met het tolerante Nederlandse verleden, symboolpolitiek om de PVV te pleasen, xenofobie, islam-bashing, alle beschuldigingen zijn de revue inmiddels gepasseerd. Ook het geringe aantal vrouwen die ze dragen werd als argument aangevoerd ze niet te verbieden. Maar hoe steekhoudend zijn die bezwaren eigenlijk?

De vrijheid van godsdienst is ondanks pogingen religie achter de voordeur te jagen, nog steeds een groot goed. De vraag is, zoals met alle grondrechten, waar de grens ligt. Die ligt bij ieders verantwoordelijkheid voor de wet. En daarmee is eigenlijk het hele probleem al opgelost. Iedereen moet zich immers kunnen legitimeren? Die wet is jaren geleden al ingevoerd. Het lijkt mij lastig dat te doen als je een boerka draagt. Iemand die om godsdienstige redenen haar gezicht niet mag laten zien, kan ook niet zonder die bedekking op de foto gaan en zal zeker niet op verzoek van een (mannelijke) politieagent haar gezicht tonen.

Enkele jaren geleden wilde een studente een tentamen afleggen terwijl ze een niqaab droeg. De docent maakte bezwaar omdat hij niet kon controleren of ze inderdaad de bewuste studente was en niet iemand anders. Lijkt me toch alleszins redelijk.

Kortom, alles staat of valt met de vraag of identificatie mogelijk is. De boerka, en de reden waarom die gedragen wordt, maakt dat onmogelijk. Dat de boerka tevens een uitdrukking van een godsdienst is, is in feite niet relevant. Dat die godsdienst de islam is, ook niet. Dat de PVV blij is met het boerkaverbod is ook geen contra-indicatie.

Een boerkaverbod is overdreven omdat maar zo weinig vrouwen hem dragen, is ten slotte een veel gehoord argument. Maar wat dan? Wachten tot honderden vrouwen hem dragen en dan verbieden?

En dan de boerka zelf. Er zijn niet veel nog vrouwonvriendelijkere kledingstukken te bedenken. Het is een zwaar en op zijn minst slecht ventilerend gewaad dat van vrouwen een vormeloze homp maakt en hen verhindert te fietsen of auto te rijden. Hoe de positie van vrouwen is die in landen wonen waar ze zo’n geval dragen, is algemeen bekend. De meesten van hen zouden als ze dat mochten met een zucht van verlichting hun boerka tot poetslap verknippen. Of ze dan de westerse mode moeten overnemen, is weer een andere vraag.

Afschuwelijk dierenleed nu verboden…?

Het is zover. Aan het vreselijke lijden van dieren die geslacht worden, komt een eind. Wordt de slacht verboden? Nee, alleen koosjer en halal slachten mag niet meer, in ieder geval niet zonder verdoving. Marianne Thieme en haar Partij voor de Dieren hebben de beschaving weer een stapje verder gebracht…

Dat is natuurlijk heel fijn voor al die miljoenen dieren per jaar die middels de slager aan hun eind komen. De laatste paar seconden van hun leven zijn ze opeens wel belangrijk genoeg om niet te hoeven lijden. Maar wat daarvoor gebeurt? Daar moeten we niet over zeuren.

Toegegeven, Thieme zeurt er wel over. En dat is nu precies waar ik een paar vragen over heb.
Ik neem aan dat Thieme liever de hele bio-industrie opdoekt dan dat ze dieren wil laten verdoven bij de slacht. Dat levert per saldo immers veel minder dierenleed op? Ze heeft inderdaad al aangekondigd dat ze de bio-industrie ook wil aanpakken.

Waarom, is de eerste vraag die bij mij opkomt, richt zij haar aandacht eerst op die paar duizend dieren per jaar die ritueel geslacht worden? Waarom niet meteen doorgestoten naar des poedels kern en de hele bio-industrie laten verbieden?

Ik heb een paar antwoordsuggesties.

1. De gemiddelde Nederlander vindt dierenleed vre-se-lijk maar interesseert zich geen bal voor de bio-industrie. Lekker goedkope kippenpoten zijn ook wat waard. Maar onverdoofd slachten doet hen denken aan onverdoofd boren bij de tandarts. En dat doet zeer! En dat willen hunnie die dieren dan ook nog aandoen? Dat is gemeen! Einde bereik IQ.

2. Moslims en joden vormen een minderheid, daar heb je in electoraal opzicht geen last van. De meeste andere Nederlanders voelen zich niet of nauwelijks met hen verwant en dat is ook prettig.

3. Thieme heeft natuurlijk heel goed door dat de bio-industrie niet zomaar uit het zadel is te wippen. Veel te gunstig voor de export. Maar de resultaten van de PvdD laten dan wel erg lang op zich wachten. Dan eerst maar een tussenstationnetje.

4. Last but not least: de beelden. Er zijn niet veel mensen die ooit hebben gezien hoe een dier wordt geslacht. Beelden van welke slacht dan ook maken dan veel indruk, wat een bloed, wat een geluiden! En dan ook nog zonder verdoving? Hè bah! De afkeer is vaak groot maar al lang weer vergeten als de bal gehakt op het bord ligt. En die hypocrisie is in de politiek goed bruikbaar.