Bultrug

De soap is ten einde. Johannes is dood en versleept naar Texel. Het Hollandse vervolgverhaal eindigt zoals het hoort te eindigen: met Kamervragen en de belofte een speciaal protocol te maken voor “deze unieke zeedieren”, aldus minister Kamp.

Nu zwemmen er minstens 60.000 van ‘deze unieke zeedieren’ rond dus dat belooft nog wat. Want betreft dat protocol: alleen bultruggen of ook andere unieke zeedieren? Daar zal de minister ook nog wel Kamervragen over krijgen want het kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen bultruggen van Nederlandse protocollen kunnen profiteren. Dat zou een enorme rechtsongelijkheid teweegbrengen.

Ondertussen zijn de soapspelers aan het bijkomen van alle commotie.

De mensen van Ecomare omdat zij beschuldigd werden van onkunde en onwil om Johannes te redden, en van de tweets dat de Ecomare-medewerkers een spuitje verdienen in plaats van Johannes. Ik stel voor dat de verzenders van deze tweets zelf een spuitje krijgen, met valium.

Lenie ’t Hart ligt waarschijnlijk nog aan de zuurstof, mompelend dat ze hem nog had kunnen redden. “De mensen die hem dood willen, hebben gewonnen”. Tja… Wel weer mooi voor Lenie: zij meldde als eerste dat de walvis dood was.

De Partij voor de Dieren deed uiteraard ook mee aan de discussie en die stopt niet met Johannes’ dood. Het lijk moet blijven liggen op de Razende Bol, vinden de dierenliefhebbers. Dat is goed voor de natuur en, mooi meegenomen, slecht voor het Dolfinarium en Museum Naturalis.

Marianne Thieme had nog een bezoek willen brengen aan de bultrug maar helaas voor Johannes ging dat niet door: “…de golven waren te hoog en het werd donker”. Dat is ook eng, natuurlijk.

Overigens is ook Thieme van mening dat Johannes’ dood te vermijden was geweest en daarom wil zij nu een bultruggenplatform oprichten. Ach, het houdt je van de straat.

De meningen over de overlevingskansen van Johannes waren verdeeld en anders dan veel Nederlanders schijnen te denken, heeft dat niets te maken met hoeveel je van bultruggen houdt. Gezonde dieren stranden meestal niet op zandplaten, zeggen deskundigen, en als ze eraf gesleept worden, storten ze zich meestal volhardend opnieuw in het ongeluk.

Saillant detail: een spuitje geven, bleek niet het gewenste effect te hebben maar er was nog een andere mogelijkheid: doodschieten. Daar is echter van afgezien. Waarom? Omdat dat “zo bloederig zou worden”. Dan maar liever laten creperen. Kan daar geen protocol voor worden gemaakt?

Afschuwelijk dierenleed nu verboden…?

Het is zover. Aan het vreselijke lijden van dieren die geslacht worden, komt een eind. Wordt de slacht verboden? Nee, alleen koosjer en halal slachten mag niet meer, in ieder geval niet zonder verdoving. Marianne Thieme en haar Partij voor de Dieren hebben de beschaving weer een stapje verder gebracht…

Dat is natuurlijk heel fijn voor al die miljoenen dieren per jaar die middels de slager aan hun eind komen. De laatste paar seconden van hun leven zijn ze opeens wel belangrijk genoeg om niet te hoeven lijden. Maar wat daarvoor gebeurt? Daar moeten we niet over zeuren.

Toegegeven, Thieme zeurt er wel over. En dat is nu precies waar ik een paar vragen over heb.
Ik neem aan dat Thieme liever de hele bio-industrie opdoekt dan dat ze dieren wil laten verdoven bij de slacht. Dat levert per saldo immers veel minder dierenleed op? Ze heeft inderdaad al aangekondigd dat ze de bio-industrie ook wil aanpakken.

Waarom, is de eerste vraag die bij mij opkomt, richt zij haar aandacht eerst op die paar duizend dieren per jaar die ritueel geslacht worden? Waarom niet meteen doorgestoten naar des poedels kern en de hele bio-industrie laten verbieden?

Ik heb een paar antwoordsuggesties.

1. De gemiddelde Nederlander vindt dierenleed vre-se-lijk maar interesseert zich geen bal voor de bio-industrie. Lekker goedkope kippenpoten zijn ook wat waard. Maar onverdoofd slachten doet hen denken aan onverdoofd boren bij de tandarts. En dat doet zeer! En dat willen hunnie die dieren dan ook nog aandoen? Dat is gemeen! Einde bereik IQ.

2. Moslims en joden vormen een minderheid, daar heb je in electoraal opzicht geen last van. De meeste andere Nederlanders voelen zich niet of nauwelijks met hen verwant en dat is ook prettig.

3. Thieme heeft natuurlijk heel goed door dat de bio-industrie niet zomaar uit het zadel is te wippen. Veel te gunstig voor de export. Maar de resultaten van de PvdD laten dan wel erg lang op zich wachten. Dan eerst maar een tussenstationnetje.

4. Last but not least: de beelden. Er zijn niet veel mensen die ooit hebben gezien hoe een dier wordt geslacht. Beelden van welke slacht dan ook maken dan veel indruk, wat een bloed, wat een geluiden! En dan ook nog zonder verdoving? Hè bah! De afkeer is vaak groot maar al lang weer vergeten als de bal gehakt op het bord ligt. En die hypocrisie is in de politiek goed bruikbaar.