Boerka ja? Boerka nee!

Broeken met bouwvakkerdecolletés, strakke T-shirts die om vetrollen zitten gespannen en andere onsmakelijke mode-uitingen, geen wet die ze verbiedt. Jammer misschien, maar zo is het. Het andere uiterste lijkt wel verboden te worden.

Als de plannen van het kabinet doorgaan, mag straks niemand meer met een boerka de straat op. Het verbod zal niet veel vrouwen treffen, naar schatting worden ze door hooguit een enkele tientallen vrouwen gedragen. Financieel zal er voor die vrouwen ook geen bloed uit vloeien, een Franse zakenman heeft al aangekondigd eventuele boetes te zullen betalen.

De commotie is er niet minder om. Aantasting van de vrijheid van godsdienst, een breuk met het tolerante Nederlandse verleden, symboolpolitiek om de PVV te pleasen, xenofobie, islam-bashing, alle beschuldigingen zijn de revue inmiddels gepasseerd. Ook het geringe aantal vrouwen die ze dragen werd als argument aangevoerd ze niet te verbieden. Maar hoe steekhoudend zijn die bezwaren eigenlijk?

De vrijheid van godsdienst is ondanks pogingen religie achter de voordeur te jagen, nog steeds een groot goed. De vraag is, zoals met alle grondrechten, waar de grens ligt. Die ligt bij ieders verantwoordelijkheid voor de wet. En daarmee is eigenlijk het hele probleem al opgelost. Iedereen moet zich immers kunnen legitimeren? Die wet is jaren geleden al ingevoerd. Het lijkt mij lastig dat te doen als je een boerka draagt. Iemand die om godsdienstige redenen haar gezicht niet mag laten zien, kan ook niet zonder die bedekking op de foto gaan en zal zeker niet op verzoek van een (mannelijke) politieagent haar gezicht tonen.

Enkele jaren geleden wilde een studente een tentamen afleggen terwijl ze een niqaab droeg. De docent maakte bezwaar omdat hij niet kon controleren of ze inderdaad de bewuste studente was en niet iemand anders. Lijkt me toch alleszins redelijk.

Kortom, alles staat of valt met de vraag of identificatie mogelijk is. De boerka, en de reden waarom die gedragen wordt, maakt dat onmogelijk. Dat de boerka tevens een uitdrukking van een godsdienst is, is in feite niet relevant. Dat die godsdienst de islam is, ook niet. Dat de PVV blij is met het boerkaverbod is ook geen contra-indicatie.

Een boerkaverbod is overdreven omdat maar zo weinig vrouwen hem dragen, is ten slotte een veel gehoord argument. Maar wat dan? Wachten tot honderden vrouwen hem dragen en dan verbieden?

En dan de boerka zelf. Er zijn niet veel nog vrouwonvriendelijkere kledingstukken te bedenken. Het is een zwaar en op zijn minst slecht ventilerend gewaad dat van vrouwen een vormeloze homp maakt en hen verhindert te fietsen of auto te rijden. Hoe de positie van vrouwen is die in landen wonen waar ze zo’n geval dragen, is algemeen bekend. De meesten van hen zouden als ze dat mochten met een zucht van verlichting hun boerka tot poetslap verknippen. Of ze dan de westerse mode moeten overnemen, is weer een andere vraag.